Khi chuyển khoản vui lòng thêm nội dung


Nội dung: ID nhân vật, Tên đăng nhập, Server nạp


Ngân Hàng BIDV 21410002640525 Đào Văn Đức
Momo 0969833360 Đào Văn Đức

Nạp qua thẻ cào vui lòng liên hệ hòm thư Fanpage

Nội dung: Mã thẻ, Seri và 1 ảnh của thẻ nếu có
ID nhân vật, Tên đăng nhập, Server nạp
Lưu ý bên mình chỉ nhân thẻ Viettel


Bảng tỷ giá nạp thẻ


Mệnh giá Thẻ Cào Momo, Atm ( KM 20%)
10.000 VNĐ 100.000 Nguyên Bảo 120.000 Nguyên Bảo
50.000 VNĐ 600.000 Nguyên Bảo 720.000 Nguyên Bảo
100.000 VNĐ 1.400.000 Nguyên Bảo 1.680.000 Nguyên Bảo
200.000 VNĐ 3.000.000 Nguyên Bảo 3.600.000 Nguyên Bảo
500.000 VNĐ 7.500.000 Nguyên Bảo 9.000.000 Nguyên Bảo
1.000.000 VNĐ 16.000.000 Nguyên Bảo 19.200.000 Nguyên Bảo